"Wykład Teoria Obwodów"

 

 

Notatki z wykładu

 

Poniżej prezentacje niektórych zagadnień z wykładu. Zainteresowanych odsyłam do literatury, można także zajrzeć do wersji angielskojęzycznej wykładu (circuit theory).

Proponowaną literaturę można znaleźć na slajdach z pierwszego wykładu.

Materiały:

2018/2019

Wykład 1. Teoria obwodów wykład 1a 2019.pdf,

                   Teoria obwodow wyklad 1b 2019.pdf (update 11.03)

Wykład 2. Teoria obwodow wyklad 2 2019.pdf

 

2016/2017

Wykład 3.  Teoria obwodów wyklad 3a.pdf