Laboratorium

Warunki Zaliczenia:

Do zaliczenia laboratorium wymagane jest: oddanie wszystkich sprawozdań oraz uzyskanie co najmniej 50% punktów. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Punkty przyznawane są za efekty pracy na zajęciach:

Sprawozdanie powinno zawierać:

Polecenia do ćwiczeń:

 

Podane poniżej terminy to dzień w którym odbywa się dane ćwiczenie dla 1 grupy (poniedziałek) – kolejne grupy muszą sobie go przeliczyć na odpowiedni dzień tygodnia w którym mają zajęcia.


Polecenie do 1 ćwiczenia

część 1 (lab 1)- należy przygotować na: 20.11.2006
część 2 (lab 1)- należy przygotować na: 27.11.2006

Polecenie do 2 ćwiczenia (lab 2)- należy przygotować na: 04.12.2006

Polecenie do 3 ćwiczenia (lab 3)- należy przygotować na: 11.12.2006

Polecenie do 4 ćwiczenia (lab 4)- należy przygotować na: ?