"Teoria obwodów - ćwiczenia"

 

 

Warunki zaliczenia:

·  Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 51% maksymalnej liczby punktów ze sprawdzianów pisemnych (Sprawdziany = 2 zapowiedziane kolokwia oraz niezapowiedziane kartkówki - ok 30pkt);

·  Dodatkowo można uzyskać punkty za udział w zajęciach (można dostać także punkty ujemne...)

·  skala ocen: 3.0 od 51% punktów oceny: 5.0:91-100%, 4.5: 81-90%...)

·  Nie będzie popraw sprawdzianów - tylko jedna ogólna poprawa na koniec.

·  WSZYSCY, którzy chodzili na zajęcia, a proponowana ocena końcowa ich nie satysfakcjonuje mogą ja poprawiać w czasie kolokwium poprawkowego.

Najczęściej popełniane błędy na kolokwiach:

1. Łączenie dziedziny obliczeń - NIE MOŻNA przyrównywać "s" do czasu

2. Sposób obliczania warunków początkowych dla prądu stałego i zmiennego

3. Prawo Ohma - jeśli ktoś pomyli automatycznie nie sprawdzam dalej i nie ma zaliczenia...

4. Warunki rezonansu równoległego i szeregowego

5. Sposób obliczania napięcia na elementach reaktancyjnych w stanie zespolonym

6. Obliczanie napięcia na cewkach sprzężonych

7. Przy wymuszeniu o stałej wartości (np. E=2) cewka stanowi zwarcie a nie np. 2H...


Materiały pomocnicze do zajęć
Dodatkowo proponuje zajrzeć do zbiorów zadań podanych na ćwiczeniach jako literatura (Odpowiedzi można znaleźć w odpowiedniej książce, czasem przy zadaniu a czasem trzeba niestety skonsultować z innymi zainteresowanymi, a jeżeli ktoś nie chce rozwiązywać zadań bez rozwiązań - oczywiście nie musi - można przecież poszukać podobnych w zbiorach zadań - na stronie znajdują sie tylko propozycje uwzględniające materiał z ćwiczeń.):

Zajęcia nr 2

·  Zad dom ze zbioru Hildebrandta.

Zajęcia nr 3

·  Zad dom - metoda węzłową i oczkowa.
(odp. zad 5: 0A, zad 6: 0.375A)


Zajęcia nr 4

·  Zadania z Twierdzenia Thevenina - zadania przygotowane przez Panią A. Baranowska - z opisem rozwiązania

·  Twierdzenie Nortona - przygotowane przez mgr A. Baranowska

Zajęcia nr 5
·  Zad dom - z elementami nieliniowymi - do rozwiązania metoda prostej oporu.

·  Przykład z obwodów nieliniowych - zadanie podobne do przykładu na ćwiczeniach, z dokładnym opisem rozwiązania

·  Zadania z obwodów nieliniowych przygotowane przez mgr A. Baranowska - z opisem rozwiązania (rozne metody)

Zajęcia nr 6

·  Zadania prad zmienny - wprowadzenie

Zajęcia nr 7

·  Zad dom - obwody sinusoidalne - sprzężenia, metoda węzłowa i oczkowa.

Zajęcia nr 8

Kolokwium


Zajęcia nr 9

·  zadania - Metody obliczeń

Zajęcia nr 10

·  rezonans, metoda malosygnalowa

·  metoda malosygnalowa


Zajęcia nr 11
Stany nieustalone - wprowadzenie

·  Przekształcenie Laplace'a

Zajęcia nr 12
Stany nieustalone - wymuszenie stale

·  Zadania

Zajęcia nr 13
Stany nieustalone - wymuszenie zmienne

·  zadania 1

·  zadania 2

Zajęcia nr 14
Czwórniki, dwójniki

Zajęcia nr 15

Kolokwium

·  Zakres kolokwium z wcześniejszych lat (w celu łatwiejszego przejrzenia plików z przykładowymi sprawdzianami z poprzednich lat)

Kolokwium nr 1(prąd stały) będzie obejmowało następujące zagadnienia:

Metodę zamiany źródeł i ruchliwości źródeł można wykorzystać opcjonalnie w trakcie obliczeń.


Kolokwium nr 2(prąd zmienny+stany nieustalone) będzie obejmowało:

o    rezonans

 


Przykładowe Kolokwia z wcześniejszych lat (chyba 2003) - proszę nie liczyć na identyczne zadania...

Kolokwium nr 1 (prąd stały):
Zadania,

Kolokwium nr 2 (prąd zmienny):
zadania_k2

Kolokwium nr 3 (stany nieustalone)
zadania 1

Kolokwium poprawkowe
zadania 2