Strona Rafała Długosza


Program do studiowania Biblii.
Prace nad programem zakończyłem w styczniu 2000 roku. Pierwotnie dostępne były dwie wersje programu dla systemów operacyjnych DOS oraz Linux (kompilowany pod Red Hat 6). Obecnie w przypadku systemu Linux najlepiej zainstalować środowisko DOSBox i używać wersji DOS-wej. W pakiecie zawartych jest trzynaście wersji Biblii: polskojęzyczne, angielskojęzyczne, niemiecka biblia Lutra, Wulgata, oryginał Nowego testamentu w języku greckim oraz oryginał Starego Testamentu w języku hebrajskim.

Strona informacyjna o mnie

Blog jaki dawniej prowadziłem w sposób regularny. Obecnie ze względu na brak czasu pojawiają się tam jedynie sporadyczne wpisy.


Kilka linków


Fundacja Magdy Tomczak
(strona wykonana przez Paulę Piecuch)


Misja Nadziei