Rafał Długosz: MOJE SPOJRZENIE NA FATIMĘ.

| Strona glowna | Strona prywatna |

 


1.WSTĘP

Dlaczego podejmuję się problemu Fatimy? Otóż są pewne rzeczy, które istnieją obok nas, które czasami dotykają nas w jakimś stopniu i których nie sposób ominąć. Fatima jest taką rzeczą, sprawą czy jak kto woli zjawiskiem, które zaistniało kilkadziesiąt lat temu, a które do dzisiejszego dnia ma ogromny wpływ na życie i - zaryzykuję stwierdzenie - myślenie wielu ludzi. Problem Fatimy można zignorować, traktując to co tam się wydarzyło jako wymysł trójki dzieci, które rzekomo widziały Marię. Jest to co prawda najprostsze wyjście z sytuacji, ale czy do końca słuszne. Nie sposób przecież zaprzeczyć temu co tam się wydarzyło, czego świadkiem była ogromna rzesza ludzi. Weźmy chociażby dla przykładu cud słońca, który oglądało kilkadziesiąt tysięcy ludzi w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Czy można uznać, że była to zbiorowa halucynacja? Albo czy można powiedzieć, że ludzie ci zmówili się aby mówić nieprawdę? Według mnie nie. Rodzi się zatem pytanie: Jeżeli coś tam faktycznie się wydarzyło to co? Przyznam, że problem ten nurtował mnie od dłuższego czasu. Powodem było to, że jako człowiekowi, który jest przeciwnikiem kultu Marii, często stawiano mi przed oczy Fatimę z "kłującym" pytaniem : A co ty na to? Długo omijałem ten problem, ale pewnego dnia stwierdziłem, że muszę się z nim zmierzyć. W księgarni Św. Wojciecha w Poznaniu nabyłem książeczkę pt. "Fatima. Orędzie tragedii czy nadziei?" autorstwa Antonio A. Borelli (Pozycja ta jest dostępna również w wielu innych księgarniach katolickich) i pogrążyłem się w lekturze. Po przeczytaniu tej książeczki byłem zdumiony do tego stopnia, że przeczytałem ją jeszcze kilka razy, aby upewnić się, czy się nie pomyliłem. Jej treść zaszokowała mnie. Dlatego też te rozważania.
Może powiem kilka słów o sobie. Jestem członkiem Kościoła Katolickiego, dlatego też problem ten dotyczy mnie bezpośrednio (obecnie juz nie jestem katolikiem, opracowanie to napisalem kilka lat temu). Ponieważ Biblia ma dla mnie ogromne znaczenie, więc zwykłem różne rzeczy czy też zjawiska konfrontować z tym najważniejszym dla mnie wzorcem. Tak przecież radzi Apostoł Paweł, kiedy pisze w 1 Tesaloniczan 5,21: "Wszystkiego doświadczajcie, tego co dobre się trzymajcie". Pragnę w tych rozważaniach skonfrontować przesłanie orędzi fatimskich z Biblią. Powiem na razie tylko tyle, że moim zdaniem wydarzenia z Fatimy są autentyczne, tzn. nie uważam ich za oszustwo. Swoje rozważania przedstawię w punktach, podając fragmenty z Biblii poruszjące dany temat i wypowiedzi zjawy z Fatimy odnoszące się do tego tematu. Jeżeli chodzi o cytaty z Biblii to te, które przytaczam nie są na ogół wszystkimi, które mówią o danym problemie. Pomijam inne (również bardzo ważne) dla zachowania zwięzłości. Jeszcze jedna rzecz wymaga wyjaśnienia. Zdaję sobie sprawę z tego, że opracowanie to może być czytane przez ludzi z różnych wyznań, w tym również katolików. Do tych ostatnich kieruję słowa, że celem moim nie jest obrażanie Marii. Mam do niej duży szacunek i uważam, że jest ona godna naśladowania, kiedy nazywa siebie służebnicą Pańską i wielbi Boga w Magnifikat. Celem moim jest jedynie dociekanie prawdy.

2.ROZWAŻANIA

2.1. Zbawienie.

Co mówi Biblia?
"Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was : Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. " (Efezjan 2,8)
"...człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa..." (Galacjan 2,16)
"I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł : Panowie, co mam czynić abym był zbawiony? A oni rzekli uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom." (Dzieje Ap. 16,30-31)

Co na to orędzia fatimskie?
"Chcę zaprowadzić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo obiecuję zbawienie, i te dusze będą kochane przez Boga, jak kwiaty, którymi ozdabiam jego tron." str. 46.
Po wizji piekła jaką miały dzieci "Maria" powiedziała : "Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby zbawić dusze, Bóg chce zaprowadzić w świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli świat zrobi, co wam powiem, wiele dusz będzie zbawionych i nastanie pokój" str.50.
"Przynajmniej ty pociesz mnie i przekaż wszystkim, że w godzinę śmierci obiecuję przyjść z pomocą, ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia - tym, którzy w pierwsze soboty pięciu po sobie następujących miesięcy wyspowiadają się, przyjmą komunię św., odmówią cząstkę różańca, i będą mi towarzyszyć przez kwadrans, rozważając 15 tajemnic różańcowych, na intencję zadośćuczynienia" str.85.
"Bez spowiedzi nie ma zbawienia." str.77.

2.2.Komu oddawać cześć.

Co na to Biblia?
"I upadłem mu do nóg [anioła], by mu oddać pokłon. A on rzecze do mnie; Nie czyń tego! Jam współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon! A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa." (Objawienie 19,10).
"A ja, Jan, słyszałem i widziałem to. A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. I rzecze do mnie: Nie czyń tego! Jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów księgi tej, Bogu oddaj pokłon!" (Objawienie 22 , 8 - 9)
"A gdy Piotr miał wejść, Korneliusz wyszedł mu na przeciw, padł do nóg jego i złożył mu pokłon. Piotr zaś podniósł go, mówiąc: Wstań, i ja jestem tylko człowiekiem." (Dzieje Ap. 10 , 25 - 26)
"I rzekła Maria: Wielbi dusza moja Pana, I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, Bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia." (Ewangelia wg Łukasza 1 , 46 - 48).

Co na to orędzia fatimskie?
"Chcę, abyście przyszli tu 13 dnia nadchodzącego miesiąca i nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki Boskiej Różańcowej, aby uprosić pokój dla świata i koniec wojny, gdyż Ona jedna będzie mogła wam pomóc". str.48.
Kiedy ludzie przynieśli pieniądze (będzie jeszcze to wspomniane) "Pieniądze są przeznaczone na święto Matki Boskiej Różańcowej, a reszta będzie użyta na budowę kaplicy". str. 60.
"Chcę, aby wybudowano kaplicę na moją cześć, tu, w tym miejscu. Jestem Matką Boską Różańcową. Odmawiajcie nadal codziennie różaniec." str. 64.
To powiedział "Jezus" w prywatnych objawieniach siostry Łucji:
"Łucja zapytała : dlaczego nie nawróci Rosji bez tego poświęcenia jej przez Ojca Świętego. "otrzymała odpowiedź : Bo chcę, aby mój cały Kościół uznał, że to poświęcenie jest tryumfem Niepokalanego Serca Maryi, aby potem rozpowszechnić nabożeństwo do Niego i postawić je obok nabożeństwa do mego Boskiego Serca" str.95.
W przedmowie do cytowanej ksiązeczki napisano (nie jest to treścią samych objawień): "Cóż możemy uczynić ... aby przyśpieszyć jak tylko się da błogosławiony świat Królestwa Maryi; aby wreszcie, z pomocą Boską, przebrnąć przez hekatombę, która nam tak poważnie zagraża? Matka Boska wskazuje nam wyraźnie drogę : wzmożenie kultu Maryjnego, modlitwa i pokuta. Aby zachęcić nas do modlitwy, przybrała sobie kolejne wezwania : Królowa Różańca, Matka Bolesci, Matka Boska Karmelitańska. Tym sposobem zaznaczyła, jak Jej jest być miło znaną, kochaną i czczoną pod tymi wezwaniami." str. 18.

2.3. Tworzenie wizerunków. Czy ktoś widział Boga Ojca

Co mówi Biblia?
Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył... (2 Mojżeszowa 20, 4 - 5).
Kto bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego" (Jakuba 2,10).
"Strzeżcie usilnie dusz waszych, gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił do was na Horebie spośród ognia. Abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie podobizny rzeźbionej, czy to w kształcie mężczyzny, czy kobiety,..." (5 Mojżeszowa 4,15-16)

Co mówią orędzia fatimskie?
"Łucja zapytała: Co rozkażesz Pani zrobić z pieniędzmi, które ludzie zostawili na Cova da Iria? Maria odpowiedziała: Niech sporządzą drążki do niesienia posągu. Będziesz trzymała jeden drążek z Jacyntą i dwiema innymi dziewczynkami, ubranymi na biało, a Francisko z trzema innymi chłopcami niech trzyma drugi." str.60.
Jezus mówi, że potrzebnych jest pięć sobót (patrz p.2.1) "ponieważ jest pięć rodzajów zniewag i bluźnierstw przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi: ... 5.Czyny takich, którzy profanują wizerunki najświętszej Panny" str. 88.
Siostra Łucja miała wizję Trójcy Świętej. Jej opis jest następujący : "Nagle cała kaplica rozbłysła silnym, nadnaturalnym światłem i krzyż świetlisty pojawił się nad ołtarzem, sięgając aż do stropu. W jaśniejszym świetle, na wysokości górnej części krzyża, widać było postać męską od pasa w górę (Bóg Ojciec), z Gołębicą na piersiach (Duch Święty) i przybite do krzyża ciało drugiego mężczyzny (Jezus Chrystus)".
A przecież Biblia mówi, że Boga nikt nigdy nie widział.

2.4. Przeciwko komu popełniane są grzechy?

Co mówi Biblia?
Biblia pokazuje, że grzeszymy przeciwko Bogu, który jest święty i pozbawiony jakiegokolwiek grzechu. Nawet grzesząc przeciwko własnemu ciału, czy też przeciwko drugiemu człowiekowi grzeszymy w rezultacie przeciwko Bogu, przez to, że łamiemy jego święte Prawo (Łukasz 15,21).

 Co na to orędzia fatimskie?
"Maria" w Fatimie mówiła kilkakrotnie, że "grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi" domagają się zadośćuczynienia str. 46, 49, 71, 87, 93, 94, 95.

2.5. Kto będzie na końcu tryumfował?

Co mówi Biblia?
"Bo napisano: Jakom żyw, mówi Pan, Ugnie się przede mną wszelkie kolano I wszelki język wyznawać będzie Boga." (Rzymian 14, 11)
"Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią" (Filipian 2, 10).

 Co na to orędzia fatimskie?
"Maria" mówi np., że będzie wiele cierpień i prześladowań, "Na koniec jednak moje Niepokalane Serce zatryumfuje" str.52.
Nie mówi, że Jezus zatryumfuje, tylko jej serce.

2.6. Jak uniknąć nieszczęść, które spadną na świat?

Co mówi Biblia?
Biblia mówi wielokrotnie, że pewne wydarzenia czekają Ziemię i są one nieodwracalne. Chodzi oczywiście o wydarzenia końca świata. Nigdzie nie ma wzmianki, że ludzkość się poprawi i że kiedy to nastąpi, to Bóg zmieni swoje postanowienia. Jak na razie wszystkie proroctwa się spełniły.

 Co mówią orędzia fatimskie?
"Maria" wielokrotnie nawołuje, że aby uniknąć nieszczęść, które mają przyjść na świat, należy poświęcić Rosję i świat "Niepokalanemu Sercu Maryi" str.51, 84, 91, 93, 94, 100, 101.
"W 1952 papież Pius XII poświęcił narody Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi" str. 102.

2.7. Kto czyni cuda?

Co mówi Biblia?
"A teraz, Panie spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom twoim, aby głosili z całą odwagą Słowo twoje, gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna twego, Jezusa" (Dzieje 4,30-31).
"Tam spotkał pewnego człowieka, imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i leżał od ośmiu lat na łożu. I rzekł mu Piotr: Eneaszu, uzdrawia cię Jezus Chrystus; wstań i pościel sobie łoże. I zaraz wstał. I widzieli go wszyscy mieszkańcy Lyddy i Saronu, którzy też nawrócili się do Pana." (Dzieje 9,33-35).

 Co mówią orędzia fatimskie?
"Maria" wielokrotnie zapowiadała, że dokona różnych cudów : "Łucja: Chciałabym Cię prosić, abyś uzdrowiła pewnych chorych. "Maria" odpowiedziała : Tak niektórych uzdrowię w ciągu roku" str.61.
"tak, niektórych uzdrowię, innych nie" str.63,
"w październiku ... dokonam cudu, który wszyscy zobaczą, aby uwierzyli" str.48, 60, 63,
"W październiku ukarze się Jezus, jak również Matka Boska Bolesna, Matka Boska Karmelitańska i św. Józef z Dzieciątkiem, aby pobłogosławić świat" str. 62.
Tak nawiasem mówiąc, dlaczego ukażą się dwie Matki Boskie, albo dwóch Jezusów (dorosły i jako dzieciątko)? A może są to różne istoty? Dlaczego "Maria" ciągle powtarza, że to ona dokona cudu? Jako istota pochodząca z nieba, zjawa z Fatimy powinna powiedzieć, że to Jezus dokona cudu (ewentualnie przez jej posługę).

2.8. Czy Maria jest bardziej miłościwa niż Jezus.

Co mówi Biblia?
"Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu." (Hebrajczyków. 2,17)
"Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu." (Hebrajczyków 4,15)

 Co mówią orędzia fatimskie?
"Matka Boska nie może już dłużej utrzymać karzącego ramienia swego ukochanego Syna nad światem." str.73.
Przedstawiono to tak, jakby srogi i bezwzględny Jezus chciał ukarać świat, a Maria była tą współczującą, czułą i pełną nadziei na poprawę ludzi istotą, która powstrzymuje resztką sił swojego zagniewanego Syna, który nie chce dać już żadnej szansy na poprawę.

3. PODSUMOWANIE :

Według mnie najbardziej rażące naruszenie Pisma Świętego nastąpiło w kwestii zbawienia. Wszystko ma wtórne znaczenie w porównaniu z koniecznością pójścia za Jezusem aby uzyskać zbawienie. Według mnie to co było w Fatimie głoszone na temat zbawienia jest inną Ewangelią od tej, którą głosił Jezus, a później Apostołowie. Paweł w liście do Galacjan pisze:
"Ale choćbyśmy my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! Jak powiedziałem przedtem, tak i teraz znowu mówię : Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!" (Galacjan 1,8-9).
Tekst ten nie wymaga komantarza.
W Biblii nie ma żadnego przypadku, aby przyszedł kiedykolwiek wysłannik od Boga i chciał czci dla siebie. Biblijna Maria, matka Jezusa wyraźnie daje do zrozumienia, że jest służebnicą Pańską oraz, że to Bogu należy się chwała. "Maria" z Fatimy powiedziała: "Jestem z nieba" str.41, a następnie nieustannie koncentruje uwagę na sobie, żądając dla siebie czci. Ani razu w Fatimie nie została wspomniana Biblia, jako źródło prawdy. Nic nie mówi się o zbawieniu przez wiarę w Jezusa.
Biorąc wszystko to pod uwagę, uważam, że Fatima miała podłoże demoniczne i dlatego należy ludzi bezwzględnie ostrzegać przed tym miejscem. Zjawa, która ukazywała się w Fatimie nie była Marią, matką Jezusa, lecz demoniczną zjawą, wysłaną przez szatana, po to by zwodzić ludzi. Każdy człowiek otwarty na Słowo Boże natychmiast dostrzeże olbrzymi kontrast między tymi dwoma postaciami. Bóg nie mógłby posłać kogoś, kto by zaprzeczył Jego własnemu Słowu. A niestety nauki nie zgodne z Biblią były głoszone w Fatimie i wielu ludzi poszło za nimi zupełnie bezkrytycznie.

Powiem jeszcze na koniec, że - na podstawie swoich badań - uważam, ze podobnego demonicznego pochodzenia są niezwykle popularne w ostatnim czasie objawienia w Medjugorie. Zjawa w Medjugorie powiedziała, że kontynuuje tam dzieło z Fatimy tym samym przyznając się do demonicznych objawień z Fatimy. Jednak nie to jest podstawowym dowodem w osądzeniu Medjugorie. Wystarczy kupić w jakiejkolwiek księgarni katolickiej opracowanie na temat objawień z Medjugorie i skonfrontować ich treść z Biblią by prawda bez trudu wyszła na jaw.