Moje opracowania

| Strona glowna | Strona prywatna |


Komentarz do Pierwszego listu do Tesaloniczan
tesal1.doc

Komentarz do Drugiego listu do Tesaloniczan
tesal2.doc

Komentarz do Listu do Kolosan
kolosan.doc

Rafal Dlugosz. Teksty poswiecone Marii, matce Jezusa. Sa to opracowania, ktore powstaly na bazie moich rozwazan przed kilkoma laty, gdy bylem poszukujacym katolikiem (obecnie nie jestem czlonkiem Kosciola Rzymsko-Katolickiego)

Zbory Opracowanie na temat siedmiu kosciolow z ksiegi Objawienia.
Zbory.doc

Bojazn Bojazn Boza a strach przed Bogiem
Bojazn.doc

Charyzma
Charyzma.doc

Czujnosc
Czujnosc.doc

List do Galacjan tlo historyczne
Gal_his.doc

Analiza Listu do Galacjan
Gal_str.doc

Studium postaci w Liscie do Galacjan
Gal_pos.doc

Konfrontacja ze swiatem
Konfront.doc

Niekonsekwencja
Kosekw.doc

Pociecha
Pociecha.doc

Pokusa
Pokusa.doc

Prawo - Laska
Prawlask.doc

Przebaczenie
Przebacz.doc

Przestroga
Przestr.doc

Radosc
Radosc.doc

Jezus i Samarytanka
Samaryt.doc