Zamknij to okno
Rozproszone systemy pomiarowe (spis treści)


Przedmowa
1. Wstęp
1.1. System interfejsu
1.2. Konfiguracja i struktura systemu pomiarowego
1.3. Dokładność pomiaru i dynamika systemów pomiarowych
1.3.1. Dokładność pomiaru w systemach
1.3.2. Dynamika systemów pomiarowych
1.4. Ochrona systemu pomiarowego przed zakłóceniami
1.4.1. Zakłócenia powstające wewnątrz urządzeń pomiarowych
1.4.2. Zakłócenia powstające w linii pomiarowej

2. Elementy składowe systemów pomiarowych
2.1. Struktura systemów pomiarowych
2.2. Przetworniki cyfrowo-analogowe i analogowo-cyfrowe
2.2.1. Próbkowanie
2.2.2. Kwantowanie
2.2.3. Przetworniki cyfrowo-analogowe
2.2.4. Przetworniki analogowo-cyfrowe
2.3. Cyfrowe przyrządy pomiarowe
2.3.1. Przyrządy pomiarowe w systemach interfejsu
2.3.2. Multimetr cyfrowy
2.3.3. Oscyloskop cyfrowy
2.3.4. Generator cyfrowy
2.4. Karty pomiarowe i przyrządy wirtualne
2.4.1. Komputerowe karty pomiarowe
2.4.2. Wirtualne przyrządy pomiarowe

3. Czujniki pomiarowe i kondycjonery sygnałów w systemach rozproszonych
3.1. Czujniki i kondycjonery w torze pomiarowym
3.2. Czujniki temperatury
3.2.1. Platynowe czujniki rezystancyjne
3.2.2. Termoelementy
3.2.3. Półprzewodnikowe czujniki temperatury
3.2.4. Kondycjonery do czujników temperatury
3.3. Czujniki naprężenia mechanicznego i ciśnienia
3.3.1. Wielkości fizyczne i jednostki
3.3.2. Tensometry rezystancyjne
3.3.3. Pojemnościowe czujniki ciśnienia
3.3.4. Piezoelektryczne czujniki ciśnienia
3.3.5. Półprzewodnikowe czujniki ciśnienia
3.3.6. Kondycjonery do czujników naprężenia i ciśnienia
3.4. Czujniki natężęnia przepływu płynów
3.4.1. Przepływomierze elektromagnetyczne
3.4.2 Przepływomierze ultradźwięowe
3.4.3. Wirnikowe liczniki przepływu
3.5. Wzmacniacze napięciowe i prądowe do kondycjonowania sygnałów
3.5.1. Wzmacniacze napięciowe i prądowe
3.5.2. Wzmacniacze pomiarowe i kondycjonery napięcia

4. Komputery w systemie pomiarowym
4.1. Komputer w systemie pomiarowym
4.2. Architektura komputera
4.2.1. Płyta główna
4.2.2. Magistrale i szyny równoległe w komputerze
4.3. Uniwersalna magistrala szeregowa USB i magistrala IEEE-1394
4.3.1. Uniwersalna magistrala szeregowa USB
4.3.2. Magistrala IEEE-1394

5. Interfejsy pomiarowe
5.1. Interfejsy pomiarowe i interfejsy ogólnego przeznaczenia
5.2. Systemy interfejsu szeregowego RS-232C
5.2.1. Informacje ogólne
5.2.2. Transmisja w systemie interfejsu RS-232C
5.2.3. Magistrala interfejsu RS-232C
5.2.4. System pomiarowy modemu zerowego szeregowego interfejsem RS-232C
5.3. Inne interfejsy szeregowe
5.3.1. Standardy interfejsu szeregowego RS-449 i RS-530
5.3.2. Standardy RS-485 i RS-422A do obwodu interfejsu szeregowego
5.3.3. Porównanie standardów RS interfejsu szeregowego
5.4. Interfejs równoległy IEEE-488(IEC-625)
5.4.1.Interfejsy równoległe
5.4.2.Przeznaczenie i podstawowe parametry interfejsu IEEE-488
5.4.3.Magistrala i kable interfejsu IEEE-488
5.4.4. Funkcje interfejsowe urządzeń w systemie IEEE-488
5.4.6. Komunikaty interfejsowe w systemie IEEE-488 i ich transmisja
5.4.7.Poprawa parametrów systemu pomiarowego z interfejsem IEEE-488
5.4.8. Rozproszony system pomiarowy z interfejsem IEEE-488
5.5. Kasetowe i modułowe systemy pomiarowe
5.5.1. Systemy kasetowe, modułowe i inne
5.5.2. Systemy pomiarowe VXI
5.5.3. Modułowy system pomiarowy PXI

6. Systemy pomiarowe w sieci telefonii przewodowej
6.1. Sieci przewodowe do transmisji danych cyfrowych
6.2. Systemy transmisji danych w interfejsie RS-232C
6.2.1. Organizacja transmisji szeregowej
6.2.2. Magistrala interfejsu RS-232C
6.2.3. System pomiarowy z interfejsem RS-232C i modemem
6.3. Standardy interfejsu szeregowego RS-449 i RS-530
6.4. Programy do sterowania transmisją danych w rozproszonym systemie pomiarowym

7. Rozproszone przewodowe systemy pomiarowe
7.1. Systemy interfejsu CAN
7.1.1. Dane ogólne interfejsu CAN
7.1.2. Magistrala i sygnały CAN
7.1.3. Komunikaty w interfejsie CAN
7.1.4. Struktura modułu CAN
7.2. System interfejsu PROFIBUS
7.2.1. Charakterystyka systemu PROFIBUS
7.2.2. Protokół PROFIBUS-DP
7.3. System modułowy FieldPoint
7.3.1. Koncepcja systemu FieldPoint
7.3.1. Moduły systemu FieldPoint oraz Compact FieldPoint
7.4. Czujniki inteligentne i systemy pomiarowe
7.4.1. Struktura czujników inteligentnych
7.4.2. System interfejsu MicroLAN
7.5. Transmisja danych pomiarowych w sieci elektroenergetycznej
7.5.1. Sygnały i modemy PLC
7.4.2. Protokoły komunikacyjne dla PLC
7.4.3. System do zbierania danych z liczników energii elektrycznej

8. Systemy pomiarowe w sieci telekomunikacji ruchomej
8.1. Bezprzewodowa transmisja danych pomiarowych
8.2. Systemy pomiarowe z transmisją danych przez sieć telefonii komórkowej GSM
8.2.1. Sieć telefonii komórkowej GSM
8.2.2. Telefony komórkowe
8.2.3. Usługi transmisji danych cyfrowych
8.2.4. Rozkazy AT
8.2.5. Rozproszony system pomiarowy w sieci GSM
8.3. Uniwersalny system telekomunikacji ruchomej UMTS
8.3.1. Transmisja danych w UMTS
8.3.2. Lokalizacja stacji ruchomej w systemie UMTS

9. Systemy pomiarowe z łączem radiowym
9.1. Radiomodemy
9.1.1. Kanały i modemy radiowe
9.1.2. Rozproszone systemy pomiarowe z radiomodemami
9.1.3. Porównanie własności rozproszonych systemów pomiarowych z transmisją radiową
9.2. Interfejsy radiowe wielkiej częstotliwości o małym zasięgu
9.2.1. Interfejs radiowy Bluetooth
9.2.2. Interfejs radiowy IEEE 802.15.4 (ZigBee)
9.2.3. Interfejs radiowy HomeRF
9.2.4. Porównanie systemów transmisji radiowej małego zasięgu
9.3. Satelitarne systemy pozycyjne
9.3.1. Globalny system pozycyjny GPS
9.3.2. Systemy pozycyjne GLONASS i Galileo

10. Systemy pomiarowe w sieci komputerowej
10.1. Standardy lokalnych sieci komputerowych LAN
10.2. Sieć Ethernet
10.3. Protokół transmisji w sieci Ethernet
10.3.1. Stos protokołów transmisji TCP/IP
10.3.2. Ramka transmisyjna do sieci Ethernet
10.4. Bezprzewodowa sieć komputerowa IEEE 802.11
10.4.1.Konfiguracja bezprzewodowej sieci komputerowej
10.4.2. Łącze danych i warstwa fizyczna sieci IEEE 802.11
10.5. System pomiarowy sieci LAN
10.5.1. Systemy pomiarowe w sieci Ethernet z konwerterami interfejsów
10.5.2. System pomiarowy z siecią LAN jako magistralą interfejsową
10.6. Systemy pomiarowe w sieci Internet
10.7. Porównanie systemów interfejsu: LAN i IEEE-488

11. Programowanie systemów pomiarowych
11.1. Języki programowania
11.2. Język LabVIEW
11.2.1. Funkcje i instrukcje sterujące w LabVIEW
11.2.2. Tworzenie programu w LabVIEW
11.2.3. Programowanie systemów pomiarowych w sieci LAN
11.3. Język TestPoint

Wykaz ważniejszych skrótów i akronimów

IndeksZamknij to okno