Fale i Anteny

Fale i Anteny to przedmiot obowiązkowy na kierunku Elektronika i Telekomunikacja.  Przedmiot ma charakter praktyczny, obejmuje bowiem podstawowe zagadnienia z techniki antenowej i propagacji fal radiowych spotykane przy projektowaniu i eksploatacji współczesnych systemów radiokomunikacyjnych. Stanowi również podstawę teoretyczną do przedmiotów specjalistycznych wykładanych na starszych latach, takich jak Układy i Systemy Mikrofalowe, Horyzontowe Linie Radiowe, Pole Elektromagnetyczne, Kompatybilność Elektromagnetyczna, Układy Radioelektroniczne czy Podstawy Radiokomunikacji. Studenci po przebyciu kursu są przygotowani zarówno do działalności praktycznej, jak i do studiowania literatury specjalistycznej z tej dziedziny oraz dziedzin pokrewnych. Oprócz wykładów  przedmiot obejmuje ćwiczenia rachunkowe oraz laboratorium.

    Program wykładów      Zagadnienia do laboratorium                Wykaz lektur