HORYZONTOWE LINIE RADIOWE

Jarosław Szóstka
Horyzontowe linie radiowe
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej Poznań 2011

Książka o charakterze podręcznika (190 stron) zawiera wprowadzenie do projektowania i eksploatacji horyzontowych linii radiowych. Omówiono w niej cechy linii radiowych, zajmowane pasma częstotliwości, propagację mikrofal, zagadnienia związane z przydziałem kanałów i analizą kompatybilności wewnętrznej oraz z wiernością i niezawodnością  łączy mikrofalowych. Przedstawiono sposób projektowania linii radiowych w oparciu o zalecenia ITU-R i niezbędne informacje praktyczne.

Książka oparta jest o aktualne zalecenia ITU-R związane z projektowaniem linii radiowych. Może służyć jako pomoc przy zajęciach projektowych. Materiał jest bogato ilustrowany (130 rysunków i 20 tabel), co ułatwia zrozumienie i przyswojenie prezentowanych wiadomości. Tradycyjnie duży nacisk położono na interpretację fizyczną zjawisk i zagadnienia praktyczne występujące w pracy inżynierów i techników radiokomunikacji. Podręcznik stanowi dobry punkt wyjścia do dalszego studiowania literatury związanej z liniami radiowymi i do praktycznej działalności projektowo-eksploatacyjnej.

               Odbiorcy: studenci dzienni i zaoczni kierunku Elektronika i Telekomunikacja, uczniowie techników o specjalnościach Radiokomunikacja, inżynierowie i technicy zajmujący się projektowaniem i eksploatacją systemów radiokomunikacyjnych.