FALE I ANTENY

Jarosław Szóstka
Fale i anteny
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2006 (III wyd.)

Książka o charakterze podręcznika (ponad 500 stron) zawiera systematyczny, prowadzony od podstaw wykład z podstaw elektromagnetyzmu, techniki antenowej i propagacji fal radiowych. Omówiono w niej równania Maxwella, właściwości fali płaskiej, teorię linii transmisyjnych, podstawy techniki mikrofalowej, parametry anten i ich pomiary, dokonano przeglądu anten wykorzystywanych we współczesnych systemach radiokomunikacyjnych oraz omówiono propagację fal radiowych. Przedstawiono również wstępne informacje dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej oraz zaprezentowano wpływ prądu elektrycznego i pól elektromagnetycznych na organizm człowieka wraz z obowiązującymi przepisami BHP i sposobami ochrony.

              Książka zawiera aktualny stan wiedzy w dziedzinie techniki antenowej i propagacji fal (ze szczególnym uwzględnieniem radiokomunikacji ruchomej - telefonia komórkowa) i stanowi zapełnienie luki na rynku podręczników akademickich poświęconych tej tematyce. Materiał jest bogato ilustrowany (ponad 400 rysunków i 20 tabel, ponadto dodatek matematyczny, słownik polsko-angielski i angielsko-polski), co ułatwia zrozumienie i przyswojenie prezentowanych wiadomości. Duży nacisk położono na interpretację fizyczną zjawisk i zagadnienia praktyczne występujące w pracy inżynierów i techników radiokomunikacji. Podręcznik stanowi dobry punkt wyjścia do dalszego studiowania anten, techniki mikrofalowej i kompatybilności elektromagnetycznej, jak i do praktycznej działalności konstrukcyjno-eksploatacyjnej.

               Odbiorcy: studenci dzienni i zaoczni kierunku Elektronika i Telekomunikacja, uczniowie techników o specjalnościach Radiokomunikacja, Radiotechnika i Telewizja, inżynierowie i technicy zajmujący się projektowaniem i eksploatacją systemów radiokomunikacyjnych, radioamatorzy i krótkofalowcy.


              Książkę można zamówić pod adresem wkl@wkl.com.pl lub ze strony internetowej www.wkl.com.pl, a także kupić w  księgarniach.