Horyzontowe Linie Radiowe

   Horyzontową linią radiową nazywamy tor lub zespół torów radiowych oraz wszystkie stacje wraz z zainstalowanymi tam urządzeniami i konstrukcjami pomocniczymi, jak wieże i maszty antenowe. Linie te wykorzystują zjawisko prostoliniowego rozchodzenia się fal, przy zasięgu ograniczonym do bezpośredniej widoczności anten, wyniesionych na masztach położonych na powierzchni Ziemi (horyzont optyczny).  Horyzontowe linie radiowe są powszechnie wykorzystywane do transmisji danych i stanowią bardzo ważny system używany we współczesnej radiokomunikacji. Linie radiowe służą m. in. do dosyłania  programów RTV do nadajników, tworzą łącza do stacji bazowych telefonii komórkowej czy też tworzą szerokopasmowe sieci szkieletowe transmisji danych. Projektowanie systemów radiowego dostępu abonenckiego, systemów Wi-Fi czy WiMAX jest bardzo zbliżone do projektowania horyzontowych linii radiowych. Przy projektowaniu i eksploatacji linii radiowych wykorzystuje się wiedzę z zakresu anten, propagacji fal radiowych, ruchu telekomunikacyjnego, techniki mikrofalowej, kompatybilności elektromagnetycznej, systemów radiokomunikacyjnych, układów radioelektronicznych czy modulacji cyfrowych.

   Horyzontowe Linie Radiowe to przedmiot obieralny (30 h wykładów i 30 h projektu) dla studentów V roku, mający za zadanie przygotować ich zarówno do projektowania, jak i montażu czy eksploatacji linii radiowych. Przedmiot ma charakter praktyczny i wykorzystuje wiedzę nabytą na wcześniejszych latach studiów. W trakcie projektu studenci mają za zadanie zaprojektować łącze mikrofalowe o założonych parametrach. Poznają też podstawy dokumentacji technicznej i prezentacji biznesowo-technicznych.

           Podczas zajęć wymagana jest wiedza nabyta na przedmiotach  "Fale i Anteny" oraz „Układy i Systemy Mikrofalowe". 

     Program wykładów                  Wykaz lektur