Układy Radioelektroniczne

Układy Radioelektroniczne to przedmiot obowiązkowy na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na specjalności Układy Elektroniczne lub obieralny na pozostałych specjalnościach. Wykładowi i ćwiczeniom towarzyszy projekt, podczas którego studenci projektują, budują i uruchamiają układy o różnym stopniu skomplikowania. Przedmiot obejmuje  naukę projektowania podstawowych modułów składających się na współczesny sprzęt radiokomunikacyjny. Zapoznaje ponadto z zasadami konstrukcji w.cz., parametrami sprzętu radiokomunikacyjnego i sposobem ich pomiarów.  Studenci po przebyciu kursu są przygotowani zarówno do działalności praktycznej, jak i do studiowania literatury specjalistycznej z tej dziedziny oraz dziedzin pokrewnych.

                       Program wykładów                                 Wykaz lektur